Drie manieren waarop Tourly ingezet kan worden

February 9, 2021

Tourly is in te zetten voor uiteenlopende doeleinden. In deze blog lichten we er drie uit. We gaan in op bedrijfsopleidingen, onboardingsprogramma’s en het opdoen van praktijkervaring voor BOL-leerlingen.

Bedrijfsopleidingen

Tourly stelt bedrijven in staat om snel en gemakkelijk een interactieve, praktijkgerichte bedrijfsopleiding te ontwikkelen. Zo kunnen medewerkers leren hoe ze een veiligheidsronde lopen of een lijn inspecteren. Ook is er de mogelijkheid om storingen en de bijbehorende oplossingen visueel in een tour te verwerken. Door de gebruiksvriendelijke aard van de software kunnen medewerkers bovendien zelf aan de slag met het ontwikkelen van tours. Bijvoorbeeld door hun eigen werkproces in kaart te brengen en deze van toelichting te voorzien door middel van teksten, foto’s en video’s.  Op deze manier draagt in potentie iedere medewerker zijn steentje bij aan het doorgeven van kennis. De leercultuur wordt daarmee op een efficiënte en inspirerende manier versterkt. Om de cirkel rond te maken kan de software van Tourly ingezet worden om te toetsen of medewerkers het geleerde goed kunnen toepassen in de praktijk.

Onboardingprogramma’s

Naast bedrijfsopleidingen kan Tourly ingezet worden voor een efficiënt onboardingprogramma. Dit is relevant voor ieder type werknemer, maar met name interessant voor flexwerkers. Dit omdat zij in een relatief korte tijd moeten worden ingezet. Wanneer zij de werkplek voorafgaand al uitgebreid hebben gezien in een virtuele omgeving, hoeven zij minder uitgebreid geïnstrueerd te worden op hun eerste werkdag. Iedere medewerker kan het onboardingprogramma individueel doorlopen. Hierdoor zijn er geen “klasjes” nodig en zijn ze sneller inzetbaar.

BOL-leerlingen

BOL-leerlingen die, vanwege hun leeftijd, nog geen stage mogen lopen in een productiebedrijf kunnen door middel van Tourly alvast kennis maken met de praktijk. Dit geldt ook voor studenten die wel de juiste leeftijd hebben maar momenteel worden geweigerd vanwege Corona-maatregelen die bedrijven treffen. Beide groepen kunnen virtueel door een bedrijf wandelen en daar allerlei opdrachten uitvoeren.

Neem contact met ons op voor een op maat gemaakt voorstel

Wil je publicatiecodes in bulk aanschaffen zodat je deze kunt delen met een groot aantal gebruikers? Neem dan contact met ons op voor een op maat gemaakt voorstel dat aansluit bij jouw wensen.

Neem contact op