Waarom leren met Tourly zo effectief is

February 10, 2021

Tourly verhoogt de leerretentie

De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus heeft aangetoond dat de gemiddelde persoon 50% van de nieuwe informatie die hij of zij tot zich heeft genomen binnen een uur weer vergeet. De volgende dag is dit 70% en, zonder het geleerde te herhalen, blijft uiteindelijk slechts 10% hangen. We hebben het hier over leerretentie. Leerretentie is het proces waarin nieuwe informatie van het korte- naar het langetermijngeheugen wordt overgedragen. Dit is het laagst wanneer je informatie enkel leest en het hoogst wanneer je een ander iets leert. En dat laatste is nu precies wat Tourly stimuleert!

Overdragen van kennis via de creatie van virtuele tours

Een van de toepassingen is namelijk dat medewerkers kennis overdragen aan collega’s door virtuele tours voor hen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld over hun eigen werkproces. Collega’s vergaren zo nieuwe kennis, maar wat misschien nog wel interessanter is is dat de leerretentie voor de ‘leermeester’ zelf ook maximaal is! We vertellen er meer over in deze blog.

Na een ander iets leren is ‘het zelf doen’ het effectiefst met het oog op leerretentie. In een virtuele tour doe je iets strikt genomen natuurlijk niet écht zelf, maar het is een zeer adequate reflectie van de werkelijkheid. Dat blijkt wel uit het onderzoek van Sankaranarayanan uit 2018, waarin twee groepen werden gevolgd die het doorlopen van een procedure onder de knie moesten krijgen. De ene groep kreeg training door middel van virtual reality. De andere groep woonde een presentatie bij en ontving materiaal om te lezen. De groep die de virtual reality training volgde was 50% beter in staat om de procedure correct uit te voeren dan de andere groep. De eerste groep gaf onder andere aan dat de virtual reality ervaring hen het gevoel gaf echt aanwezig te zijn, waardoor ze zich beter konden concentreren.

Ten slotte is het algemeen bekend dat herhaling goed is voor het onthouden van informatie. Waar het omwille van veiligheid en werkplanningen niet altijd mogelijk is om een proces op de werkvloer meerdere malen te doorlopen, kan dit in een virtuele omgeving wel.

Neem contact met ons op voor een op maat gemaakt voorstel

Wil je publicatiecodes in bulk aanschaffen zodat je deze kunt delen met een groot aantal gebruikers? Neem dan contact met ons op voor een op maat gemaakt voorstel dat aansluit bij jouw wensen.

Neem contact op